ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เงินยังชีพผู้สูงอายุ รายได้น้อย 6 งวด เข้าวันไหน ดูที่นี่

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เงินยังชีพผู้สูงอายุ รายได้น้อย 6 งวด เข้าวันไหน ดูที่นี่

เงินยังชีพผู้สูงอายุ ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว เช็คข้อมูลได้ที่นี่วันที่ 21 เม.ย.65 นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน โดยให้จ่ายเป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสำหรับเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565 และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565

กรมบัญชีกลางกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

งวดที่จ่าย เดือนที่ได้รับสิทธิ วันที่โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1 ตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (5 เดือน) 23 เมษายน 2565

2 มีนาคม 2565 15 พฤษภาคม 2565

3 เมษายน 2565 15 มิถุนายน 2565

4 พฤษภาคม 2565 15 กรกฎาคม 2565

5 มิถุนายน 2565 15 สิงหาคม 2565

6 กรกฎาคม 2565 15 กันยายน 2565

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ไม่ไหว! ไข่ไก่ขึ้นราคา 10 สตางค์ เริ่มพรุ่งนี้

สหกรณ์การเกษตรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได้ออกประกาศ ในวันที่ 22 เมษายน หรือในวันพรุ่งนี้ จะมีการปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม (ที่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัม) อีกฟองละ 10 สตางค์ จากวันที่ 24 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 3.40 บาท/ฟอง เป็น 3.50 บาท/ฟอง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มีรายงานว่า สาเหตุของไก่ไข่ขึ้นราคามาจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่แพงขึ้น

วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 2565 ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยต่อปี ต่อเดือน รายวัน ธนาคารและสถาบันการเงินมีวิธีคิดอย่างไร ? MLR, MOR และ MRR คืออะไร ? รวมสิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้เงินจากธนาคาร เรียกได้ว่าทุกวันนี้ ‘เงิน’ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนกันไปแล้ว และถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั้นร้อนเงินก็มักจะต้องไปกู้เงินกันมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ บางคนกู้เพื่อนนำเงินมาหมุนเวียน บางคนกู้เพื่อมาใช้ในการต่อยอดสร้างธุรกิจ ซึ่งในการกู้แต่ละครั้ง สิ่งที่ต้องแลกมาด้วยนั่นก็คือ ‘ดอกเบี้ย’ ซึ่งวันนี้ The Thaiger จะพาทุกท่านมารู้กันกับวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งจะมีขั้นตอนการคำนวนอย่างไรบ้าง เข้ามาอ่านในนี้กันได้เลยครับ

ดอกเบี้ย ( ภาษาอังกฤษ : Interest ) คือ เงินตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้นจากการออมหรือลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น หรือจะเป็นเงินตอบแทนที่ผู้ปล่อยกู้ได้จากผู้ขอกู้ จากการที่ผู้ขอกู้ต้องจ่ายเงินตอบแทนกับผู้ให้กู้นอกเหนือจากในส่วนของเงินต้นที่กู้มาด้วย เรียกว่าเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากการใช้บริการสินเชื่อ

ค่าตอบแทนในลักษณะของดอกเบี้ยจะมีการคิดในรูปแบบร้อยละเป็นหลัก เช่น ร้อยละ 3, ร้อยละ 5, ร้อยละ 20 เป็นต้น และ วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างเป็นทางการของทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ก็จะถูกกำหนดจาก คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นเงินที่สถาบันการเงินจ่ายให้กับผู้ฝากเงินเพื่อเป็นผลตอบแทนในการนำเงินมาฝากไว้กับสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงินและเงื่อนไขการถอนเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาจะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือ 6 เดือน

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป